top of page

GROEN & LEEFMILIEU

Project Hart van het Park 2021-2022…

Het Hof van Leysen speelt nu als buurtpark een belangrijke rol. Tijdens de coronaperiode is deze groene long bijzonder intensief gebruikt, waardoor veel lage begroeiing in het bosgedeelte van het park is verdwenen. Na overleg met de buurt is Werkgroep De Lei samen met Provincie Antwerpen met een traject gestart om de natuur in het park weer meer kansen te geven. De Burgerbegroting is hierbij van bijzonder grote waarde gebleken.

 

In het hart van het park is er een omheining verrezen om de platgetrapte zone weer op adem te laten komen, gefinancierd door de Burgerbegroting van het district Antwerpen. Zo kan de beplanting spontaan weer opkomen, hierbij geholpen door het aanplanten van inheemse soorten in het najaar van 2022. De afgebakende zone is ingehuldigd op de Dag van het Park op 22 mei 2022. 

Zie https://www.gva.be/cnt/dmf20220522_96482426

In samenwerking met de Provincie voerden we er in het voorjaar van 2022 sensibiliseringsacties met de leerlingen van een drietal buurtscholen: aan de hand van tekeningen, een bosbad, een sprookje, meehelpen in de samentuin, vuilprikken). In het najaar van 2022 komt hier een vervolg op.

20220522_124325-CopyrightPGRAProvincieAntwerpen.jpg
Omheining met tekeningen.JPG

Op woensdag 26 oktober 2022 hield De Lei in samenwerking met de Provincie een grote plantactie in het Hart van het Park. 6000 plantjes kregen een plekje.

Buurtbewoners namen er aan deel vaak vergezeld van hun kinderen. Er was ook een mooie groep jongeren van jeugdwerk Kras. 

Dit najaar kwamen al enkele klasjes op bezoek van basisscholen De Kleine Wereld (Brederodestraat), de Zonnebloem (Van Trierstraat), Toermalijn (Paleisstraat) en de Sterrenkijker (Durletstraat). Zij maakten het park mee proper en startten met het losmaken van de grond om de plantactie voor de bereiden. Tijdens de plantactie waren het de kinderen van Kras jeugdwerk die de plantjes in de grond staken. Verscheidene van hen gaven te kennen dat ze ook al in schoolverband hadden deelgenomen aan de voorbereiding.

Mede door het zonnige weer was het een groot succes.

Er werd gewerkt met inlands plantgoed. De plantjes die werden aangeplant werden bewust geselecteerd. Inheemse bloeiers als sneeuwklokjes, salomonszegel en wilde hyacint werden aangevuld en ondersteund met een aantal robuuste planten zoals varens, hulst en hazelaars. 

 

In de loop van november komen er ook zes wintereiken die zullen aangeplant worden op een opengevallen plek, waar enkele door zwammen aangetaste bomen het begeven hebben tijdens de recente storm.

 

Het plantgoed werd aangeschaft met geld van de Burgerbegroting van het District Antwerpen. 

plantactie Hof Van Leysen-6-HR.jpeg
plantactie Hof Van Leysen-8-HR.jpeg
plantactie Hof Van Leysen-7-HR.jpeg

Foto's copyright Provincie Antwerpen

Boomspiegels 2019-…

Boomspiegels: u kent ze wel, de perkjes rond de soms te schrale boompjes op onze voetpaden. In 2019 is de Werkgroep Groen van de Lei gestart met het opsmukken van een dertigtal van die boomspiegels. 
 

Een aantal bewoners van de Markgravelei waren bereid deze groenperkjes te onderhouden en drie jaar later is het resultaat een succes te noemen, al zijn er nog enkele verwaarloosde boomspiegels die smeken om groen … en om helpende handen. Zie jij het zitten om van een dorre plek een kleine groene oase te maken?
Contacteer ons voor advies in raad en daad.

IMG_6691.jpeg
Na.jpg

Overkapping van de Ring 2018-…

De overkapping van het zuidelijk deel van de Ring biedt voor onze wijk grote opportuniteiten om het mooiste park van de stad te creëren maar ook de kans op historische vergissingen. Vandaar dat Werkgroep De Lei actief is op dit dossier. 
De site Mastvest en het Hof van Leysen, die recht tegenover elkaar liggen, kunnen hierdoor worden verbonden. Door de verbinding van het enige “bospark” binnen de Singel (Hof van Leysen) met het landschapspark (Mastvest) ontstaat één uniek stadspark waarrond de combinatie wonen, werken, leven optimaal kan worden ontwikkeld.

De plannen die nu voorliggen moeten hiervoor nauwelijks worden gewijzigd. Wel moeten de gebouwen die in het huidige concept ingetekend staan op het plein aan de Desguinlei, op een andere locatie worden voorzien.

Dat zou kunnen rond twee bestaande mobiliteitshubs, ter hoogte van het Zuidstation en aan de Jan Van Rijswijcklaan ter hoogte van de linkerkant van het gebouw Victor.

Verder loont het de moeite om ook de overkapping van de singeltrein te bekijken binnen dit project. 

42417320_10216810151188116_5013452450594553856_o.jpg
29496129_10215338398595221_2732481863279968256_n.jpg

Parking Desguinlei ...

De invulling van het plein en de groenzone aan de Desguinlei/Kielsevest is vandaag zwaar ondermaats. Op het huidige gewestplan staat het plein ingeschreven als “zone voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut”, het grasperk tussen de Singel en de Ring als “parkgebied”. Het plein biedt vandaag ruimte voor de wekelijkse markt - een belangrijke verbindende factor voor de buurt - en voor evenementen zoals circus, rommelmarkt… Verder is het helaas voornamelijk één grote parking. Er mag dan ook niet gewacht worden op de realisatie van het tweede deel van de overkapping om dit kostbare terrein aan te pakken. Dit plein kan tijdens de volgende legislatuur al een betere invulling krijgen. Het recreatieve, verbindende en groene karakter moet daarbij beter worden uitgewerkt.

Door vandaag al werk te maken van een betere invulling van het plein op de Desguinlei en op termijn van het eengemaakte Mastvest en Hof van Leysen krijgt onze wijk opnieuw extra troeven in handen om de echte stad van de toekomst te worden. 

Dag van het Park 2002-…

Sinds 2002 neemt Werkgroep De Lei deel aan de campagne 'Dag van het Park' die initieel in het leven werd geroepen door het agentschap Natuur en Bos. In principe valt de Dag van het Park op de laatste zondag van mei. Omwille van feestdagen verschuiven we het gebeuren soms naar de voorlaatste zondag van mei.

Met de Dag van het Park vestigen we de aandacht op de natuurwaarden in het Hof van Leysen: er zijn gidsbeurten, kinderanimatie en een info- en drankenstandje. Het is een fijne buurtverbindende activiteit die steeds veel bijval kent.

 

Werkgroep De Lei startte hiermee als trekker, later kregen we logistieke steun van de Provincie Antwerpen die het Hof van Leysen beheert.

Op de Dag van het Park in 2022 werd het tijdelijk afsluiten van het kerngedeelte van het gebied voor natuurherstel officieel voorgesteld.

IMG-20220522-WA0004.jpg
Dag vh park 2022.JPG
bottom of page